Kalenica dachu – co to jest i jakie ma funkcje?

Szczyt dachu jest szczególnie narażony na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych. Trzeba pamiętać, iż najwyższa krawędź dachu chroni całą konstrukcję budynku przed dopływem wód opadowych, a także stanowi o skuteczności odprowadzenia wilgoci gromadzącej się pod poszyciem. Tę funkcję pełni kalenica dachu. Od precyzji jej wykonania w ogromnym stopniu zależy przyszła zdolność eksploatacyjna całego budynku.

kalenica

Kalenica – co to jest?

Kalenica jest szczytowym miejscem przecięcia dwóch połaci dachu. Jest niezwykle istotnym elementem powierzchni dachowej, zapewniającym ochronę powierzchni dachu przed czynnikami atmosferycznymi oraz wentylację. Miejscem montażu kalenicy jest najwyższy punkt pokrywy dachowej. Poza tym kalenica jest łącznikiem połaci dachowych, ma także znaczenie estetyczne.

W skład jej elementów wchodzą:

 • Folia dachowa bądź membrana dachowa;
 • Wsporniki łaty kalenicowej;
 • Kontrłaty;
 • Taśma kalenicowa uszczelniająco – wentylacyjna;
 • Wywietrzniki kalenicowe ze szczotkami;
 • Gąsiory.

Folia dachowa bądź membrana dachowa

Folię lub membranę dachową należy ułożyć bezpośrednio pod pokryciem dachowym. Celem zabiegu jest stworzenie optymalnych warunków ochronnych przed:

 • Opadami zawiewanymi przez wiatr,
 • Skroplinami osiadającymi na spodzie pokrycia;
 • Przeciekami.

W obu przypadkach materiały cechuje paroprzepuszczalność, pozwalająca na odprowadzenie pary wodnej gromadzącej się pod spodem instalacji.

Wsporniki łaty kalenicowej

Umożliwiają szybkie oraz precyzyjne wypoziomowanie łaty, oraz stabilny montaż. Wsporniki łaty kalenicowej wykonane są zwykle z ocynkowanej ogniowo stali, co gwarantuje ich wieloletnią trwałość i odporność na korozję.

Kontrłaty

Kontrłaty to wykonane z drewna elementy więźby dachowej, stosowane w dachach spadowych. Dzięki zastosowaniu kontrłat możliwe jest między innymi:

 • Korekta położenia poszycia;
 • Montaż łat;
 • Stworzenie szczeliny wentylacyjnej.

Taśma kalenicowa uszczelniająco – wentylacyjna

Jest to materiał niezwykle mocny przy jednoczesnej elastyczności, pozwalającej na swobodne formowanie. Podstawową funkcją, którą spełnia taśma kalenicowa uszczelniająco – wentylacyjna, jest ochrona przed skutkami opadów atmosferycznych przy jednoczesnym stworzeniu warunków do odprowadzenia gromadzącej się pary wodnej.

Sprawdź rodzaje taśm kalenicowych Montica.

Wywietrzniki kalenicowe ze szczotkami

Służą jako elementy wentylacyjno – uszczelniające stosowane na kalenice, grzbiety poziome i ukośne. Wywietrzniki kalenicowe instaluje się w niemal wszystkich typach pokryć dachowych.

Gąsiory

Gąsiory montuje się na kalenicach oraz narożach dachowych.

Gąsiory są niezbędne do:

 • Estetycznego wykończenia połączeń pomiędzy fragmentami połaci dachowej;
 • Ochrony przed wnikaniem śniegu, deszczu oraz zanieczyszczeń pod dach;
 • Zapewnienia wentylacji spodniej całej konstrukcji dachowej.

Gąsiory stanowią nie tylko pierwszą barierę dla dostępu wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Szczeliny pod gąsiorami są także skutecznym kanałem odprowadzającym wilgoć.

Poszczególne elementy kalenicy mogą się od siebie różnić, w zależności od zastosowanych rozwiązań architektonicznych pokrywy dachowej.

Kalenica – zastosowanie

Mimo iż sama konstrukcja kalenicy nie jest skomplikowana, dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wymagana jest precyzja oraz wiedza dekarska. Standardowo podstawowa rama dachu złożona jest z przeciwległych par pochyłych krokwi. Kalenica scala ich górne końce, tworzy jednolitą całość, zwiększając tym samym stabilność boczną. Poprawny montaż taśmy kalenicowej i samej kalenicy wpływa na trwałości pokrycia dachowego, jego szczelności i wentylację. W efekcie precyzja wykonania kalenicy wpływa na bezawaryjną eksploatację budynku na długie lata.

Przeczytaj także

Kominek wentylacyjny – jak go poprawnie zamontować?

Kominek wentylacyjny – jak go poprawnie zamontować?

07.12.2022

Dużą rolę w odprowadzaniu wilgoci i pary wodnej, a tym samym zapobieganiu gromadzenia się ich nadmiaru wewnątrz domu ma kominek wentylacyjny. Warto dowiedzieć się, jak go poprawnie zamontować i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze.

Akcesoria dachowe – dlaczego warto z nich korzystać?

Akcesoria dachowe – dlaczego warto z nich korzystać?

08.11.2022

Akcesoria dachowe takie jak komunikacja dachowa, ochrona okapu czy elementy montażowe, pełnią ważną funkcję w konstrukcji dachu. Zobacz, o czym warto pamiętać przy jego budowie.

Zobacz gdzie możesz kupić produkty marki Montica